About René Onstenk

http://www.decreatiewerkplaats.nl

Posts by René Onstenk:

De HAN investeert in de Creatiespiraal

Het afgelopen jaar heeft een groep docenten van de HAN (de Hoge School van Arnhem en Nijmegen) een training over de Creatiespiraal ontvangen. Sinds die tijd ‘zingt’ de Creatiespiraal door de organisatie. Enthousiaste docenten zijn door hun directie uitgedaagd om initiatieven te ontwikkelen om de Creatiespiraal in te zetten als studiebegeleidingsinstrument voor hun studenten.
De Creatiewerkplaats ondersteunt, samen met Marinus Knoope, de HAN in dit initiatief en verzorgt trainingen en workshops aan studenten en docenten.

Deel 7 uit De Ontknooping

Regelmatig delen wij citaten uit het te verschijnen boek “De Ontknooping” met jullie.

Deze keer over de emoties:

Ongemakkelijk – Opgelaten – Gegeneerd

Word jezelf bewust.De emoties ongemakkelijk, opgelaten en gegeneerd komen bij je op als je, in de wetenschap dat je wordt gezien, plotseling door de ogen van de ander jezelf ziet staan.

In het jezelf zien, jezelf bewust worden, ligt de kracht van deze drie emoties. Ik word gezien, ontvang applaus, voel mij ongemakkelijk. Ik wil dat gevoel niet. Waarom eigenlijk niet? Omdat ik van binnen heel goed weet, dat ik bij het ontvangen van die waardering veel meer krijg dan mij toekomt.

Ik ben toeschouwer in deze film. Ik ben niet de regisseur. De complimenten zijn niet voor mij, maar voor de regisseur. Het is niet de toeschouwer, de getuige die ik in wezen ben, die mijn successen creëert. Ik pronk met het werk van mijn schepper. Ik schaam mij voor mijn plagiaat. Ik mag niet ontvangen wat niet voor mij bedoeld is. Ik word mij bewust waarvoor en waarom ik mij schaam.

Word jij graag gezien? Sta jij graag in het centrum van de belangstelling? Verlang jij naar publieke waardering? Voel jij je soms ook zo ongemakkelijk, opgelaten en gegeneerd bij het bewust ontvangen van aandacht en waardering? De meeste mensen vinden het al heel erg onaangenaam als er een verjaardagslied voor ze wordt gezongen.

Als je gecomplimenteerd wordt en je vindt op een of andere manier, dat je die complimenten niet verdiend hebt, dan kun je er ook niet van genieten. Integendeel, je krijgt het benauwd, je gedraagt je quasi onverschillig en begint de ontvangen complimenten te relativeren, te bagatelliseren en terug te geven. Aan de buitenkant laat je jezelf zien als laconiek en onverschillig. Van binnen voel je je steeds meer opgelaten en gegeneerd. Jij wordt jezelf bewust!

Als je in het openbaar, zomaar iemand een compliment maakt moet je rekening houden met een onvoorspelbare reactie, van aangenaam verrast, enigszins gegeneerd tot aan boos en agressief. Wij verlangen er allemaal naar om waardering te krijgen en te geven, doch wij zijn daartoe, uit angst onze schaamte onder ogen te moeten zien, nauwelijks in staat.

Hard aan gewerkt, lang verwacht, bijna klaar! Deel 6

Regelmatig delen wij citaten uit het te verschijnen boek “De Ontknooping” met jullie.

Deze keer een passage over:

Plannen is aanvoelen en inschatten

Om goed te kunnen plannen moet je vooral goed kunnen aanvoelen en inschatten wat er vanzelf al gaat gebeuren.
In de planningsfase verlaten we het rijk van het gewenste en zoeken we de omgang met de realiteit.

We blijven gericht op de realisatie van ons ideaal, maar we zijn niet meer als een architect van onze fantasiewereld. Nee we werken in de aardse realiteit met inspirerende en tegelijkertijd zinvolle afspraken en met een planning, die behalve uitdagend vooral praktisch is.

Plannen is ook nagaan wat haalbaar is.
Wat ik echter heel vaak tegenkom is dat men plannen verstaat als het bedenken van hoe en in welk tempo men zou willen dat een realisatie-proces zich voltrekt.

Daarmee maakt men van plannen de expressie van wantrouwen en ongeduld. een werkwijze, die bijna altijd leidt tot teleurstelling en frustratie, tot haast en stress.

Plannen betekend”: Idealiseer niet, maar ontwikkel een werkzame en haalbare strategie.
Een plan, de planning, een afspraak, is dus geen wens op zichzelf, maar een poging om de werkelijkheid in banen te leiden die op den duur uitmonden in de realisatie van wat we werkelijk wensen.

Hard aan gewerkt, lang verwacht, bijna klaar! Deel 5

Regelmatig delen wij citaten uit het te verschijnen boek “De Ontknooping” met jullie.

Deze keer gaat het over wensen

Wensen is een paradoxale opgave

Wat wenst een mens?

Een ieder die ik daar de afgelopen jaren naar vroeg,
wenste altijd het een en ander voor zichzelf maar wilde daarnaast ook altijd iets betekenen voor een ander.
Soms ontmoette ik mensen die meenden te weten dat niet iedereen zo in elkaar zat, maar voor henzelf was dat in ieder geval altijd wel zo.

Je bent zelf het middelpunt van je eigen werkelijkheid.
Zelf ben je er altijd bij.

Egoïstisch zijn, zorgen dat het het goed gaat, doen waar je zelf zin in hebt, is een natuurlijke aangelegenheid.
Maar er is evenzeer een natuurlijke aandrang om je het lot van anderen aan te trekken, om dienstbaar te zijn.
Je wilt krijgen en geven, genieten en behagen,
je eigen wensen vervuld zien en die van anderen helpen realiseren.

Comfortabel leven en iets betekenen, gewaardeerd worden en anderen bewonderen.

Weten wat je wens, houdt dus in:
weten wat je voor de ander en de wereld wil betekenen maar ook weten wat je voor jezelf wilt hebben. Het gaat er om de bij jouw levensopdracht passende en dus voor jou juiste balans te vinden tussen goed voor jezelf zorgen en iets voor een ander te doen.

Je eigen wensen realiseren en dienstbaar zijn.
Is die balans er niet dan voelt de schepper in jou zich niet goed.

Er melden zich onaangenmane emoties die erop wijzen dat het evenwicht verstoord is.
Als je ze toelaat, hebben ze tegelijkertijd het effect dat ze de balans in de juiste richting verschuiven.

Zoals we het de wekker soms kwalijk nemen, dat hij ons op een ongelegen moment wakker komt maken om ons de ongewenste boodschap te brengen dat het tijd is om op te staan.

Zo ervaren wij ook onze emoties maar al te vaak als onaangenaam.
Terwijl ook deze er zijn om ons te waarschuwen en ons in beweging te brengen.

Omdat we ze als onaangenaam ervaren,
is er in eerste instantie de neiging om ze ‘uit te zetten’, te onderdrukken.
De bedoeling is echter ze met hun achterliggende krachten toe te laten opdat zij het evenwicht kunnen herstellen.

DEEL 4 van de voorpublicatie van de ontknooping zomaar een pagina …

Scheppend handelen

is werken aan de realisatie van een ideaal
niet een wedstrijd wie leeft er het langst
maar werken aan wat jou werkelijk beweegt
niet omdat je nou eenmaal wat moet in ‘t leven
niet om succes te hebben met waar je goed in bent
niet door er voor te zorgen dat je weer de beste bent
niet door te doen wat ‘n ander zegt dat je moet doen
niet door gewoon maar te doen waar je nu zin in hebt
maar steeds weer te doen wat je ambitie van je vraagt
door omwille van je ideaal ‘t beste uit jezelf te halen
de vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt
om vorm te geven aan wat je zelf verbeeld hebt
om dienstbaar te kunnen zijn aan je roeping
dienstbaar aan de schepper in jezelf
zet je in voor hetgeen je drijft
ervaar scheppend handelen.

Hard aan gewerkt, lang verwacht, bijna klaar! deel 3

Regelmatig delen wij citaten of passages uit het te verschijnen boek “De Ontknooping” met jullie.

Deze keer exclusief de  inhoudsopgave van het nieuwe boek “de Ontknooping” van Marinus Knoope.

INHOUD

Inleiding

Deel I Geniet het heden

Deel II ‘De ontdekking van het Creatie Emotie Navigatie Systeem

De creatiestappen

1. Wensen en plots was er bezieling

2. Verbeelden er ontstond een beeld

3. Geloven en toen kwam het woord

4. Uiten en was er communicatie

5. Netwerken het werd erg druk

6. Onderzoeken er waren vele wegen

7. Plannen en was er ook toekomst

8. Beslissen er viel een besluit

9. Handelen het lichaam kwam in actie

10. Volharden alles werd op de proef gesteld

11. Ontvangen en er ontstond bewustzijn

12. Ontknoopen en men kwam tot zichzelf

13. Waarderen er werd geoordeeld

14. Ontspannen en toen was er weer niets

Overigen Praktische toelichtinggebruik CENS

18 ongewenste emoties per creatiestap

252 ongewenste emoties alfabetisch

Na en Dank woord

Citaten uit de Ontknooping – 2

Citaten uit het, uiterlijk in de zomer van 2009, te verschijnen boek De Onknooping van Marinus Knoope

” Sta je regelmatig versteld? wordt je geregeld overvallen door onverwachte verrassingen? Voel je je vaak verbaasd en verbijsterd? Wind jij je nog al eens op over die onbegrijpelijke wereld? Dan verbaas je je met enige regelmaat over zaken die kennelijk toch gewoon gebeuren. Wat mij nu verbaast, terwijl jij in veel gevallen allang weet dat de werkelijkheid zo is. De uitroepen: Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat..? en “Begrijp jij nou dat hij weer…?” zijn je waarschijnlijk niet vreemd. Kun je lachen om je eigen gevoel van verbijstering of doet het pijn? Ontvang je de boodschap die erin ligt opgesloten, namelijk dat jouw visie op de werkelijkheid niet helemaal overeenstemt met dat wat is? Of ben je boos op de werkelijkheid omdat ze zich niet voegt naar jouw visie?

Het is belangrijk je te realiseren dat een schepper zowel de drijvende kracht van zijn wensbeelden nodig heeft als feitelijke kennis van de alledaagse realiteit. Een architect die een huis ontwerpt, moet kennis hebben van de grond waarop hij gaat bouwen. Hij moet wakker en nuchter genoeg zijn om te weten hoever hij grenzen kan oprekken en regels kan omzeilen. Als hij de realiteit negeert, wordt hij door het leven zelf wakker geschud.

De verraste, verbaasde en verbijsterde in jou proberen je waarschijnlijk iets over de wereld te vertellen wat je liever niet ziet. Wie de verbijsterde niet wil kennen en zijn boodschap niet ontvangt, wordt op den duur vanzelf steeds wereldvreemder. Wie niet kan lachen om de wereldvreemde in zichzelf, krijgt zo nu en dan een bloedserieuze pijnlijk getroffen verbijsterde op bezoek.

Hard aan gewerkt, lang verwacht, bijna klaar!

Wekelijks zullen hier citaten uit het, uiterlijk in de zomer van 2009, te verschijnen boek De Onknooping van Marinus Knoope exclusief met jullie delen.

Soms kunnen emoties je dermate tegenstaan dat je perse wilt laten zien dat jij ze niet hebt. Je probeert egoïsme te verbergen achter een schijn van ruimhartigheid. Gierigheid verberg je achter zogenaamde vrijgevigheid en inhaligheid achter goedgeefsheid. Je doet je voor als iemand die vooral leeft met de emoties van het tegenovergestelde met de daarbijhorende kwaliteiten. Maar je verbergt je achter deze paradoxaal tegenovergestelde emotie. Je simuleert gewoon een emotie die je zelf helemaal niet hebt.
De ontknooping propageert niet het uitwijken naar een emotie die je helemaal niet hebt. De ontknooping stelt je voor om te leren spelen met die emoties waar je het liefst zo snel mogelijk vanaf wilt zijn, emoties waar je je voor schaamt, die je pijn doen en tegenstaan. Opdat de onderliggende kwaliteit van die emotie zich kan manifesteren. Als je gierigheid, inhaligheid en hebzucht “speelt’, ontwikkel je de natuurlijke vaardigheid om bezit te verwerven en te behouden.

Als je diezelfde emoties langdurig onderdrukt, krijg je explosieve aanvallen van ongerichte inhaligheid. Zo’n aanval kun je wegrationaliseren. Dan negeer je steeds dringender oproep om te leren omgaan met bezit. Als je blijft vinden dat bezit vergaren niet bij je past en het emotiesignaal blijft negeren, worden de explosies van verborgen gierigheid en hebzucht heftiger en steeds minder gericht op een relevant doel. Je gaat bijvoorbeeld steeds meer eten, terwijl het ware te kort blijft bestaan.

Wie zichzelf veroordeelt omdat hij zich wel eens inhalig voelt, beschadigt zijn vermogen om te kunnen nemen en verzamelen, om bezit te kunnen verwerven. Hij haalt een wezenlijke pijler onder de kunst van het wensen uit. Wie het meesterschap over de emoties gierig, inhalig en hebzuchtig verwerft, krijgt ook het vermogen om op een gezonde manier met bezit om te gaan. Een vaardigheid die je nodig hebt om goed voor jezelf te kunnen zorgen en tegelijkertijd iets voor anderen te kunnen betekenen.

Op een dag kies je voor jezelf


Tekst: Yoeke Nagel               04-04 2009 het AD

Geef toe, de gedachte is opgekomen: ‘En wat als ik nou straks ook mijn baan kwijt raak?’ De vraag is: welke gedachte volgde daarop? Voor veel mensen is de angst werkloos te worden zo’n somber beeld dat het direct weer weggestopt wordt in de lekkende krochten van ons onderbewuste. Niet aan denken! Dat is niet de slimste oplossing…

Eerst even wat anders. Lang, heel lang geleden, leek alles voor altijd z’n gangetje te zullen blijven gaan. Opstaan, ontbijt, naar de baas, geintje met de collega’s, werk, werk, werk, pauze en nog meer werk, terug naar huis, eten, vrije avond, slapen. En opnieuw. Opstaan, ontbijt, naar de baas…

Geef toe, de gedachte is opgekomen: ‘Is dit nou alles? Blijft het mijn hele leven zo saai?’ De vraag is: welke gedachte volgde daarop? ‘Schenk nog maar es in dan!’ scoort vermoedelijk hoog. Want elke baan heeft weliswaar z’n geestdodende aspecten, maar het is toch maar mooi een inkomen, de zekerheid dat vrouw en kinders, man en hond, huis, auto en sportschool betaald kunnen worden.

Die zekerheid is weg. Om ons heen worden banen opgegeten door de crisis en iedereen kan de volgende zijn zonder vaste baan.

Dat roept angstige gevoelens op, vooral bij mensen die hun leven lieten leiden door vanzelfsprekende gebeurtenissen. School, studie, baan. Wie crisissituaties grotendeels heeft weten te vermijden, kent niet het eigen vermogen om met crisis om te gaan. Als er dus gedwongen verandering komt in de bestaande situatie slaat de paniek toe. Hoe nu? “Mensen komen terecht in een soort achtbaan: niemand weet wat de volgende beweging zal gaan worden,” stelt Marinus Knoope, auteur van ‘De Creatiespiraal’ en al jarenlang managementcoach. “Maar als je in een achtbaan zit, zoals nu, en je probeert uit alle macht te ontkennen dat dat zo is door ‘gewoon’ te blijven doen, dan heb je er ook geen lol van. Gillen moet je! Laat de adrenaline maar spetteren! Dit is een tijd van spanning en avontuur. Er zijn nu dingen mogelijk die nooit zouden gebeuren als alle vaste patronen niet radicaal waren doorbroken. Kijk, als een adelaarsjong door z’n moeder het nest uit wordt gekieperd om te leren vliegen, dan is echt niet zijn eerste vlucht naar het RIAGG om te klagen dat hij zo lelijk behandeld werd. Dan gaat hij vliegen. En als hij in dat nest was gehouden, had hij dat niet gedaan. Dat principe geldt ook voor ontslag.”

Gouden tijden dus, in de ogen van Knoope, voor iedereen die z’n werk maar saai vond en veel liever… Ja, wát eigenlijk? Daar zit ‘m volgens Knoope de kneep. Door lang veilig te werken bij dezelfde baas, vergeten we wat ook alweer onze passie was, terwijl iedereen daarmee geboren werd. Passie is een natuurlijk gegeven, maar we weten het vaak knap de mond te snoeren of te reduceren tot ‘een hobby’. Alles overboord zetten om iets te gaan doen wat echt leuk is? Daar hebben we zélf natuurlijk een net iets te zware hypotheek, te dure pubers of te exotische vakantieverlangens… Die smoes gaat niet meer op. De economische crisis heeft ons alle vrijheid gegeven. Brrrrr… Griezelig!

“Lekker griezelen ja,” moedigt Knoope aan. “Dat geeft energie en ruimte. Vraag je af: ‘Heb ik het zo moeilijk als Nelson Mandela, gevangen op Robbeneiland? Nee? Dan gaat het nog met wat aanpassingen.”

We moeten ons eerst neerleggen bij de nieuwe werkelijkheid. Lastig. Ontslag verandert veel. Minder inkomen. Geen vanzelfsprekend antwoord meer kunnen geven op de vraag: ‘Wat doe je?’ Misschien toch maar eens het verhullende: ‘Ik ben ‘in between jobs’ eruit flappen. Geen collega’s meer als vanzelfsprekend sociaal netwerk. Geen dure en overbodige impulsaankopen. Geen vaste dagindeling meer. Geen voorspelbare toekomst. Geen opdrachten van iemand anders meer uitvoeren. Hm! Heel veel vrije tijd en veel vrijheid om die naar eigen keuze in te vullen – mits het niet teveel geld kost. Daar wordt het interessant. Want nu komt het erop aan om zelf keuzes te maken, richting te geven. “En dan uitzoeken waar je heen wilt vliegen nu je het nest uit bent gemikt. Waar ligt die persoonlijke passie ook weer? Maak daar werk van!” stelt Knoope.

In de jaren tachtig, de vorige crisis, ontstonden veel kleine bedrijfjes, opgezet door mensen die uit het nest van het grote bedrijfsleven waren gevallen. Een aantal daarvan groeide uit tot de grote bedrijven die nu zijn omgevallen in de financiële storm. Toch is ‘voor jezelf beginnen’ een heel aantrekkelijke manier om de eigen passie ten volle te benutten. Wie enthousiast is voor het werk dat hij of zij doet, zal daar immers ook gemakkelijk succesvol in zijn. In het bedrijfsleven wordt, vooral in Nederland, al jaren gebruik gemaakt van dat inzicht door overal HRM-afdelingen, Human Resource Management, uit de grond te stampen om het beste van elke werknemer naar boven te halen.

Het uitgangspunt voor de start van een eigen bedrijfje is nu gunstiger dan in die jaren tachtig en zeker dan in de beruchte jaren dertig, de vorige crisis: door het internet zijn de grenzen weggevallen en kan iedereen diensten aanbieden en aankopen tot ver buiten de landsgrenzen. Daardoor hoeft een passie niet te worden verbreed naar de behoefte van een beperkte groep mensen in de nabije omgeving. “Er kan een hele nieuwe vorm van bedrijfsvoering ontstaan. Een soort micro-economie: mensen bieden diensten aan en nemen diensten af. Zonder tussenkomst van banken, maar met gebruik van internet. Vind je het leuk om een kamer te schilderen of te boekhouden? Om muziek te maken of een tuin aan te leggen? Dan kun je dat in principe wereldwijd aanbieden en gaan doen. Het kapitalisme heeft ons geleerd dat we mogen streven naar verbetering van onszelf, waardoor mensen diensten van anderen zullen willen blijven afnemen,” hoopt Knoope. Over heel wat andere aspecten van het kapitalisme als economisch systeem is hij minder te spreken: “Volkomen achterhaald! De hele economie was gebaseerd op een verouderd idee over landsgrenzen, schaamteloze groei en goudwaarde. In de toplagen van het bedrijfsleven wordt enorm gezocht naar andere visies op geld en arbeid. Vrijwel niemand, op geen enkel niveau, is echt goed te spreken over hoe de economie in elkaar stak. Maar niemand kon er iets aan veranderen zolang niet iedereen tegelijk een verandering wilde of durfde doorzetten, over de landsgrenzen heen. Nu móeten we wel. We zijn eigenlijk allemaal als adelaarsjongen het nest uitgemikt. Tijd voor iets anders, zowel voor het individu als voor de samenleving en het bedrijfsleven in z’n geheel. Eindelijk komt er beweging in de zaak – en in ons.”

illustratie : Albo Helm

het AD zaterdag 04 04 2009

De zin van aanraken

Door YOEKE NAGEL

Reiki is een van oorsprong Japanse techniek om energie vrij te laten bewegen in het lichaam. In zo’n beetje elk buurthuis wordt doe-het-zelf-reiki gegeven.

René Onstenk is al ruim twintig jaar reikimaster. Als hij zijn handen op je schouders legt, trekt een prettige warmte door het lichaam. Rust. Ontspanning. Op zeven plekken blijven de handen een tijd rusten. De ontspanning wordt intenser. Waar bijna onmerkbare verkrampingen verdwijnen, komt een zekere serene blijdschap op.

Dan blaast Onstenk krachtig op je kruin en ben je weer in de werkelijkheid. Was het tien minuten? Een uur?

Lees verder     De zin van aanraken

Radio-interview door Rinus van Warven met Marinus Knoope

Rinus van Warven ging op 9 maart j.l. opnieuw in gesprek met Marinus Knoope in het programma Tendens, omroep Gelderland. Deze keer een bijzonder gesprek over de UCI ( l’Union des Createurs Internationale) en haar nederlandse poot de SUN (Scheppers Unie Nederland). De eerste en vooralsnog enige vakbond voor scheppers. Deze vakbond wil het gesprek met God aangaan en evalueren, of de wereld is zoals we graag zouden willen. Tevens wil de vakbond verbetervoorstellen maken.Download

Scheppers Unie Nederland  op Hyves

CreatieCafé maandag 6 April Creatiespiraal Netwerk

NIEUW; kijk ook op het virtuele  CreatieCafe daar kan je ook aanmelden en lid worden.

Voor alle liefhebbers van de Creatiespiraal is er op maandag 6 April 2009 weer een bijeenkomst van de Vereniging van Creatie in ons Creatie Café. Je bent van harte uitgenodigd om als gast van de Creatiewerkplaats aanwezig te zijn. Meld je aan op &#105&#110&#102&#111&#64&#100&#101&#99&#114&#101&#97&#116&#105&#101&#119&#101&#114&#107&#112&#108&#97&#97&#116&#115&#46&#110&#108.

 

Creatie Coaching

[singlepic=4,240,,web20,right]’Het leven is voor 10% wat je overkomt en voor 90% hoe je daarmee omgaat’. Ken je deze uitspraak?Die 10% van het leven, daar kun je niets aan doen. Je bent een schepsel en het leven overkomt jou.Waar je wel wat aan kunt doen en waar je wél invloed op uit kunt oefenen, dat is de wijze waarop jij met het leven omgaat.Als dat wat je overkomt jou een onaangenaam gevoel geeft, dan geeft je systeem een prikkel in de vorm van een emotie die je als negatief ervaart.Meestal zijn wij geneigd om die emotie onmiddellijk weg te stoppen. Dit lost echter niets op. Sterker nog, vaak scheppen we daar problemen mee. We lopen vast en raken verstrikt.
Creatiecoaching helpt je de weg naar de positieve Creatiespiraal weer te vinden.
Meld je HIER aan voor een sessie.

“The Secret vertelt sprookjes voor het Westerse blanke middenklasse.”

Marinus Knoope, schrijver van het boek De Creatiespiraal, waarvan binnenkort het 100.000e exemplaar verkocht zal worden, wordt regelmatig benaderd om te reageren op het succes van The Secret. Er kan veel over de Secret beweerd worden, zowel in positieve zin als negatieve zin. Marinus Knoope wordt vooral benaderd om de kritische noot te laten horen. Tussen de door hem ontdekte (en in 1998 geboekstaafde) Creatiespiraal en The Secret bestaan enkele oppervlakkige parallellen, waarbij het gedachtegoed achter The Secret echter door de mand valt wegens gebrek aan diepgang. “The Secret levert hoop aan mensen die in sprookjes willen geloven, maar helpt ze niet werkelijk om het pad van wens naar werkelijkheid volledig te doorlopen. ”Om een aantal veel gestelde kritische vragen genuanceerd te kunnen beantwoorden, heeft de Vereniging van Creatie* Marinus Knoope een Vraag en Antwoord formaat voorgelegd, waarvan we de uitkomst graag met u delen. Alle antwoorden zijn voor publicatie vrijgegeven.  lees verder 

100.000e boek Creatiespiraal

Tien jaar geleden schreef Marinus Knoope de Creatiespiraal. Binnenkort wordt het 100.000e exemplaar verkocht. De Vereniging van Creatie* gaat rondom die feestelijke gebeurtenis activiteiten ontplooien, waarbij we gebruik willen maken van alle verhalen die het boek heeft opgeleverd. Vandaar onze vraag aan jou: wanneer kwam jij met de Creatiespiraal in aanraking? En, vooral: wat heb je ermee gedaan? Wat was je wens, en welke stappen heb je al gezet? Met welke stappen had je moeite? Waar vond je jouw unieke kracht? Ben je soms afgehaakt, teleurgesteld geraakt? Of heb je al een eigen werkelijkheid kunnen creëren? Laat het ons weten. Alle reacties zijn goed, als we meer willen weten, nemen we contact met je op. Stuur je verhaal: &#105&#110&#102&#111&#64&#100&#101&#99&#114&#101&#97&#116&#105&#101&#119&#101&#114&#107&#112&#108&#97&#97&#116&#115&#46&#110&#108

Waardering

[singlepic=17,320,240,web20,left]Zaterdag 1 september gaf René Onstenk twee maal een introductielezing in het jubilerende Reiki Centrum “Zijn” in Den Haag.

“Na 2 eerdere workshops van René begint het principe van de Creatiespiraal hier in het Reikicentrum door de groepen te gonzen. En René zijn wijze van teaching vind ik geweldig!’ aldus Rebecca Bredehof, eigenaar van het centrum.
René heeft de voordrachten met veel plezier gegeven: “Mijn wens is de essentie van de Creatiespiraal en de Ontknooping wereldkundig te maken. Ik heb er van genoten mijn verhaal te mogen vertellen. Door de betrokkenheid, de interactie met het publiek, de nieuwsgierigheid en de vragen gaat het verhaal meer en meer betekenis krijgen. Ik verheug me nu al op de twee workshops die in het najaar in Reiki Centrum “Zijn” gepland staan”.