De Creatiewerkplaats

De oprichters van de Creatiewerkplaats: René Onstenk en Annemieke van Esschoten hebben een gezamenlijke missie: mensen en organisaties te helpen bij het ontdekken en realiseren van hun diepere wensen, dromen en idealen.

Het is de ambitie van de Creatiewerkplaats om:

  • mensen en organisaties te inspireren om te gaan doen wat ze werkelijk wensen
  • mensen en organisaties die werkelijk hun roeping willen volgen te verbinden
  • mensen op te leiden die zelf het gedachtengoed van de Creatiewerkplaats willen toepassen in hun eigen leven, bedrijf of school.

de Creatiespiraal   de Ontknooping

Visie en Doel  van de Creatiewerkplaats.