Annemieke van Esschoten

Annemieke van Esschoten

Annemieke van Esschoten

“Alles wat je kunt doen of droomt dat je het kunt, begin eraan. In stoutmoedigheid liggen genie, kracht en magie besloten” (Goethe) .

” Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen u ook daadwerkelijk in staat bent te realiseren” (Goethe) .

Goethe, een Duitse wetenschapper en filosoof schreef dit bijna twee eeuwen geleden. Het lijkt misschien meer een zin uit een sprookje dan een uitspraak van een wetenschapper. Maar toch…

Stel nou dat dit geen sprookje is?
Wat als Goethe gelijk heeft?
Wat als mijn wensen inderdaad voorgevoelens zijn?
Wat als ik werkelijk in staat zou zijn mijn wensen te realiseren?
Hoe werkt dat dan?
Hoe realiseert een mens zijn wensen, hoe realiseer ik mijn wensen?

Een zoektocht.
Meters boeken in mijn boekenkast, cd’s,
dvd’s, cursussen, opleidingen,
een rugzak vol ervaringen, successen en teleurstellingen.

Opeens was daar Marinus Knoope met zijn Creatiespiraal en Ontknooping. Met zijn beschrijving van de weg van wens naar werkelijkheid en zijn ontdekking hoe onze emoties richting geven aan ons creatieproces. Een ontdekking, verrassend eenvoudig en tegelijk revolutionair.

Ik heb de Creatiespiraal omarmt. Zij maakt deel uit van mijn leven. Ik leef en werk haar schoonheid.

De oprichting van De Creatiewerkplaats geeft uitdrukking aan mijn wens om te doen wat ik het liefste doe: jou en mij te inspireren onze wensen te ontdekken en werkelijkheid te laten worden.

Ik nodig je dan ook van harte uit om deel te nemen aan de activiteiten van de Creatiewerkplaats.

Annemieke van Esschoten
12 augustus 2007