René Onstenk

René Onstenk

René Onstenk Coach

Kom tot jezelf,
accepteer jezelf,
geniet je emotie,
dan kun je ook de anderen accepteren zoals ze nu zijn. ~ R.Onstenk

Coach, Trainer, Spreker, HartFocusReikiMaster
Ondernemer in kunsten

Contact

Levenskunstenaar “Pur Sang”
René Onstenk heeft sinds 1986 zijn eigen praktijk als coach, trainer en spreker.
Sinds 2006 is hij eigenaar van De Creatiewerkplaats.
René gelooft krachtig in de wijsheid van Goethes quote dat de wensen van mensen voorgevoelens zijn van wat zij daadwerkelijk kunnen realiseren. De Creatiespiraal kan gebruikt worden als een middel om jezelf, je team, je organisatie richting te geven en beschrijft hoe je je dromen werkelijkheid kunt maken. Gevoelens en emoties spelen hierbij een essentiele rol.

René Onstenk firmly believes in the wisdom of Goethe’s quote that dreams and wishes are premonitions of what people are capable of realizing in their lives. The “creationspiral” is a means to give yourself direction.
It is not a religion and it does not offer any judgment. It simply describes how you can realize your desires.
Feelings and emotions play a key role on the way to making dreams come true. René uses the seasons in explaining how people can determine their own destiny.

There is also a metaphor of a fruit tree, whose blossoms herald the fruits of summer