HAN

Positief denken & Positief waarderen

Positief denken & Positief waarderen

Het begrip positief denken verbergt bij nader onderzoek twee totaal verschillende kunsten. De kunst om iets te geloven wat je nu nog niet gelooft en daarnaast de kunst om uit een ongelukkige gebeurtenis met enige creativiteit iets positiefs te destilleren.

Allereerst is er de kunst van het geloven, geloven dat je het kunt, geloven dat het je gegund is, geloven dat het zal zijn. De kunst van het geloven speelt in het creatieproces een rol nadat de wens onderkend en gevisualiseerd is. Het geloof dat het zal zijn maakt dat het wensbeeld op een overtuigende en inspirerende manier kan worden uitgedragen en door de ander ook positief ontvangen kan worden.

De bijbehorende techniek heet affirmeren. Daarbij worden mooie zinnen over gewenste waarheden aldoor herhaald en ingeprent. Positief denken is een vorm van doelgericht jezelf voorliegen totdat je het zelf gelooft. Je brein, van nature verslaafd aan het bewijzen van zijn eigen gelijk, zorgt voor de rest. Je brein doet in ieder geval altijd alles wat hij kan om bij te dragen aan de realisatie van hetgeen jij gelooft.

Daarnaast is er de kunst om dat wat nu is op een positieve manier te verstaan. Dat wil zeggen te kunnen zien dat het glas half vol is terwijl het half leeg is. Ik noem dat de kunst van het positief waarderen. Het glas is half vol is echter geen geloof maar een interpretatie van dat wat is. Het in de moeilijkste omstandigheden toch nog iets positiefs kunnen zien, ofwel het positief waarderen van wat er nu is, is een kunst op zichzelf.

Ik vermoed dat de meeste mensen als ze het hebben over positief denken, doelen op het positief waarderen. Het herkennen van positieve mogelijkheden in de nieuw ontstane situatie. Om verwarring te voorkomen is het misschien beter om de termen positief denken en positief waarderen duidelijk van elkaar te onderscheiden. Positief denken is iets geloven wat je nog niet gelooft. Positief waarderen is een bestaande moeilijke situatie bewust van de positieve kant willen zien.

DE ONTKNOOPING voorpublicatie deel 9 van het boek dat eind-zomer verschijnt, Marinus Knoope

Deel 8 Ruim je illusies op.

Regelmatig delen wij citaten uit het te verschijnen boek “De Ontknooping” met jullie.

Deze keer over de emoties:

Teleurgesteld-Ontgoocheld-Gedesillusioneerd

Ruim je illusies op.

Teleurgesteld, ontgoocheld en gedesillusioneerd leren jou wat kan en wat niet kan. Je bent teleurgesteld, het voelt verschrikkelijk. Je weigert de positieve kant er van te zien. Je raapt jezelf bij elkaar, stap voor stap herstel je je vertrouwen en hervindt je geloof in jouw oude ongecorrigeerde ideaalbeeld. Je bent weer klaar voor een nieuwe teleurstelling. Wie zijn teleurstelling negeert, zal steeds nieuwe teleurstellingen ontmoeten. Hij zal meer en meer gefrustreerd en verbitterd raken.

Een kind is teleurgesteld, het schoolreisje gaat niet door. Hoe reageer je? Zeg je “ kop op, we kunnen toch iets leuks gaan doen”. Kortom, probeer je zijn teleurstelling weg te nemen door hem te zeggen dat hij flink moet zijn? Probeer je hem met een nieuw positief vooruitzicht weer tot blijmoedigheid te verleiden? Probeer je hem zo snel mogelijk weg van zijn teleurstelling te voeren door hem met nieuwe hoop te voeden? Of reageer je met respect voor zijn gevoel van teleurstelling, door hem tijd en ruimte te geven om het gat dat geslagen is in zijn beeld van de toekomst onder ogen te zien? Gun je hem de tijd om de les te leren die erin verscholen zit? Krijgt hij de gelegenheid om de nieuwe realiteit te accepteren en die in zijn bestaan te integreren, zonder daarbij wezenlijk afbreuk te doen aan de essentie van zijn diepste wensen?

Wie ruimte geeft aan teleurstelling, ontgoocheling en desillusie, legt de basis voor een heldere geest. Een geest die bevrijd is van illusies is tot veel meer creativiteit in staat dan een met illusies besmette geest. Zolang je niet wilt zien dat er illusies in je denken wonen, illusies die niet berusten op feiten maar op denkfouten, zolang ook zul je geconfronteerd worden met teleurstellingen. Als ik de leegte instap die volgt op een teleurstellende ervaring, dan ontwaakt mijn creativiteit. Mensen die regelmatig last hebben van teleurstellingen leven op een vulkaan van onvermoede creativiteit.

Laat je geregeld desillusioneren.

Geniet de helderheid van geest die dat oplevert.

Geen geest zo creatief als een geest zonder illusies!

De HAN investeert in de Creatiespiraal

Het afgelopen jaar heeft een groep docenten van de HAN (de Hoge School van Arnhem en Nijmegen) een training over de Creatiespiraal ontvangen. Sinds die tijd ‘zingt’ de Creatiespiraal door de organisatie. Enthousiaste docenten zijn door hun directie uitgedaagd om initiatieven te ontwikkelen om de Creatiespiraal in te zetten als studiebegeleidingsinstrument voor hun studenten.
De Creatiewerkplaats ondersteunt, samen met Marinus Knoope, de HAN in dit initiatief en verzorgt trainingen en workshops aan studenten en docenten.