GELOVEN en haar zes scheppers-taken

Hard aan gewerkt, lang verwacht en hij ligt bij de drukker!

Voorpublicatie deel 11 van “de Ontknooping” het nieuw te verschijnen boek van Marinus Knoope.

GELOVEN
en haar zes schepperstaken

GELOOF IN JEZELF ZIE JE BEPERKINGEN

Geloven betekent zo arrogant zijn om te denken dat je de opgave waar je nu voor staat uiteindelijk – ondanks alle mogelijke hindernissen – toch zult volbrengen. Velen zijn je voorgegaan. Zij lieten zien dat mensen op vaak verrassende wijze over precies die vaardigheden bleken te beschikken die ze nodig hebben om hun eigen wensen te realiseren. Je bent als een schitterende bloem. Je beschikt over alle krachten die je nodig hebt om te bloeien. Je bent echter tegelijkertijd net zo beperkt als die bloem. Eén hagelbui is voldoende om zijn kracht en pracht voor altijd teniet te doen.

WEES TROTS WEES BESCHEIDEN

Je bent bijzonder belangrijk: op jouw terrein één van de beste. Je levert gigantische prestaties, dat is ontegenzeggelijk waar. Durf jij ervoor uit te komen dat jij belangrijk bent? Mag jij dat? Je verheft jezelf, kijkt op de ander neer. Als je het zo leest staat het je waarschijnlijk tegen. Doch in het leven van alledag denk je waarschijnlijk maar al te vaak dat jij de dingen veel beter kunt dan menig ander. Geniet dan eens van dat gevoel en wees je tegelijkertijd in alle nederigheid bewust van de beperkte betekenis van jouw prestaties voor de wereld als geheel.

WEES GODDELIJK WEES MENSELIJK

Je bent almachtig maar ook kwetsbaar. Je bent zo volmaakt als een schitterende bloeiende bloem. Je beschikt over alle krachten die je nodig hebt om te bloeien. Je bent echter tegelijkertijd net zo beperkt als die schitterende bloem. Een hagelbui of een onbekende virusinfectie is voldoende om jouw kracht in één keer teniet te doen. Je neemt deel aan de eeuwigheid en je bent vergankelijk. Je bent goddelijk en menselijk, Schepper en Schepsel, almachtig en kwetsbaar.

JE BENT SCHEPPER EN SCHEPSEL