De zin van aanraken

De zin van aanraken

Door YOEKE NAGEL

Reiki is een van oorsprong Japanse techniek om energie vrij te laten bewegen in het lichaam. In zo’n beetje elk buurthuis wordt doe-het-zelf-reiki gegeven.

FOTO ARENDA OOMEN

René Onstenk is al ruim twintig jaar reikimaster. Als hij zijn handen op je schouders legt, trekt een prettige warmte door het lichaam. Rust. Ontspanning. Op zeven plekken blijven de handen een tijd rusten. De ontspanning wordt intenser. Waar bijna onmerkbare verkrampingen verdwijnen, komt een zekere serene blijdschap op.

Dan blaast Onstenk krachtig op je kruin en ben je weer in de werkelijkheid. Was het tien minuten? Een uur?

Heerlijk uitgerust en opgefrist voel je je daarna. Door zoiets simpels als een aandachtsvolle aanraking: reiki.

Geen zweverige flauwekul. Geen wonderen. ,,Er zijn gelukkig nog maar weinig mensen die wonderen verwachten van reiki tegenwoordig,’’ zegt Onstenk.

Wat hij, of een andere reikigever, nou precies ‘doet’, is lastig uit te leggen. ,,De universele levensenergie laten stromen,’’ zegt de één. Een ander vat de handplaatsingen samen als ‘niets’.

Bewezen is er ook niets. Reiki zit in het alternatieve circuit. Een geneeswijze is het dan ook niet, maar als deugddoende, risicoloze ervaring zijn veel mensen er bij gebaat.

Reiki was in Nederland, nu bijna 25 jaar geleden, de eerste ‘spirituele techniek’ uit het oosten die hier werd onderwezen. Yoga kenden we al, vaag, maar dat werd vooral bedreven om het lichaam soepel te houden. Reiki was van een andere orde. Tot het moment dat het voor westerlingen beschikbaar werd gemaakt, leken handopleggers en paragnosten het alleenrecht te hebben op herstelwerk van het menselijk energiesysteem.

,,Goed dat dat hele gebied van energetisch werk in eigen hand kon worden genomen met reiki,’’ vindt Onstenk. ,,Als je steeds naar een paranormaal genezer moet om je rustiger te voelen, je weerstand te verhogen en te ontstressen, dan ben je toch afhankelijk van een ander. Wie reiki beoefent, kan zichzelf behandelen.’’

Niet alleen bij stressgerelateerde klachten kan reiki verlichting geven, ook herstel na een operatie of de werking van reguliere medicijnen zou er beter door worden.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen inmiddels reiki beoefenen, omdat elke reikimaster zelfstandig leerlingen mag ‘inwijden’ in de techniek. Maar een schatting van 100.000 is vermoedelijk een realistische gok.

In vrijwel elke beroepsgroep zijn reikibeoefenaars te vinden. Dat blijkt uit het feit dat het steeds vaker als ondersteunende activiteit wordt aangeboden in de meest uiteenlopende werksferen. Remedial teachers en onderwijzers bijvoorbeeld gebruiken reiki om leerlingen met faalangst of adhd gerust te stellen en hun concentratievermogen op te vijzelen.

Huisartsen en verpleegkundigen die reiki 1 hebben, geven het aan patiënten met slaapproblemen of stressgerelateerde klachten, of verwijzen door naar een reikibeoefenaar in de buurt.

Beautysalons en sauna’s bieden reiki aan als ontspanningstechniek. Moeders en opa’s geven reiki aan het kind dat bang is voor Sinterklaas of een buil opliep.

Reiki wordt op drie niveaus onderwezen: wie reiki 1 volgt, ontvangt na twee cursusdagen een inwijding waarmee de intentie wordt uitgesproken om de techniek op een integere manier te gebruiken. In principe kan daarna reiki worden gegeven aan iedereen: gezonden, zieken, kinderen, dieren, volwassenen, inclusief de reikibeoefenaar zelf.

Met reiki 2 wordt een serie symbolen geïntroduceerd waarmee behandeling op afstand, dus zonder lichamelijk contact, mogelijk is.

Wie daarna nog verder wil en bereid is het eigen leven te richten naar de principes van reiki, kan leerling van een reikimaster worden om na een jaar intensieve studie zelf als master ingewijd te worden. Dat kost een gul bedrag, waar in het verleden wel eens heftig over werd geprotesteerd. Uit die protesten ontstonden andere reikistromingen. ,,Twee reikigraden voor een tientje. Avondworkshop, met zegeltjes,’’ schampert een reikimaster uit de Usui-school, de klassieke stroming die de techniek zo exact mogelijk overnam uit de lessen van de Japanse grondlegger Mikao Usui (1865-1926), via een van zijn tweeduizend leerlingen.

Ton Driessen, directeur van het Usui Instituut Nederland, dat al 24 jaar reiki-opleidingen verzorgt, merkt een verschuiving op in motivatie van reikistudenten. ,,De eerste groep leerlingen die reiki wilde leren beoefenen, bestond voor een groot deel uit verpleegkundigen en therapeuten. Zij wilden reiki toepassen om anderen te helpen. Daarna kwam een stroom nieuwe leerlingen op gang die reiki wilde gebruiken ter ondersteuning van de eigen spirituele bewustwording, het waarnemen van energie, verdieping van het leven. Voor de eerste groep was dat effect vooral een onverwachte bijwerking van reiki.’’

De zweem van oosters mysterie lijkt op te trekken nu reiki op veel plekken wordt aangeboden ter ondersteuning van alledaagse activiteiten. Verklaarbaar, want het is enerzijds een logisch antwoord op onze natuurlijke behoefte aan aanraking, die altijd in zekere zin genezend werkt. ,,Maar het werkt op afstand net zo sterk. En planten en dieren gedijen er uitstekend op,’’ beweert René Onstenk. ,,Wie eenmaal met reiki begint, gaat het toepassen omdat het zo eenvoudig en effectief is,’’ merken Onstenk en Driessen geregeld. En daarmee is een oud inzicht terug in de hedendaagse realiteit: met aandacht en liefde lukt alles net even beter.

vrijdag  07   november 2008

meer Reiki

Bron; http://www.ad.nl/

One Comment

  1. De Creatiewerkplaats » Blog Archive » De zin van aanraken
    6 apr 2009 @ 22:29

    […] De zin van aanraken […]